برنامه آموزشی دوره تیر ماه منتشر شد

برنامه آموزشی دوره تیر ماه منتشر شد

برنامه آموزشی دوره تیر ماه منتشر شد 700 260 anjoman fbia

برنامه آموزشی دوره تیر ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی برنامه های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن کلاس های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

برنامه آموزشی دوره تیر ماه منتشر شد

تقویم دوره آموزشی

جدول دوره های آموزشی

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید