برگزاری دوره آموزشی ISO 22000

برگزاری دوره آموزشی ISO 22000 150 150 anjoman fbia

دوره آموزشی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با همت انجمن واردکنندگان مواد غذایی برگزار می گردد.

این استاندارد از مجموعه استانداردهای بین المللی منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO است.

دراین دوره چه می آموزیم؟

– استانداردهای ملی و بین المللی

– کاربردهای استانداردهای ملی و بین المللی

– مقایسه بین استانداردها

 

سرفصل های این دوره آموزشی:
– مقدمه ای بر استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰
– بند ۱ هدف استاندارد ISO 22000
– بند ۲ مراجع قانونی
– بند ۳ اصطلاحات و تعاریف استاندارد
– بند ۴ الزامات عمومی
– بند ۵ مسئولیت مدیریت
– بند ۶ مدیریت منابع
– بند ۷ برنامه های پیش نیازی
– تشریح کامل الزامات HACCP
– قابلیت ردیابی
– بند ۸ صحه گذاری وبهبود سیستم

– تصدیق سیستم
– بهبودسیستم مدیریت ایمنی غذا

جهت کسب اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید