عضویت در انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

دانلود شرایط عضویت طبق اساسنامه انجمن

لطفاْ پس از مطالعه شرایط عضویت و حصول اطمینان از احراز شرایط، جهت  عضویت در انجمن فایل های زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل، تمامی مدارک مذکور را به آدرس ایمیل info@fbia.ir ارسال فرمائید.

نامه رسمی درخواست عضویت در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل
روزنامه رسمی شرکت
تصویر پشت و روی کارت بازرگانی
دو نمونه از پروانه ترخیص گمرکی

پرسشنامه ( جهت دریافت کلیک کنید)
فایل Data Base (جهت دریافت کلیک کنید)
لیست محصولات (جهت دریافت کلیک کنید)

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید