درون سازمانی

نشست کمیته تخصصی محصولات فرآیند شده

نشست کمیته تخصصی محصولات فرآیند شده 150 150 anjoman fbia

قابل توجه  اعضاء محترم انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نشست کمیته تخصصی محصولات فرآیند شده – بررسی مشکلات و راهکارهای حل و برون رفت به اطلاع می رساند به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت های واردکننده محصولات فرآیند شده، نشست کمیته تخصصی محصولات فرآیند شده در روز…

read more

تشکیل جلسه اضطراری با وزیر صنعت و مسئولین ذیربط

تشکیل جلسه اضطراری با وزیر صنعت و مسئولین ذیربط 700 486 anjoman fbia

اعضاء محترم انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی موضوع: تشکیل جلسه اضطراری با وزیر صنعت و مسئولین ذیربط با سلام و تقدیم احترام پیرو نشست کمیته تخصصی مواد اولیه با محوریت بررسی مشکلات اعضای انجمن و همچنین پیگیری های مستمرِ هیئت مدیره انجمن جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی برای حل و برون رفت از…

read more

نشست کمیته تخصصی مواد اولیه

نشست کمیته تخصصی مواد اولیه 150 150 anjoman fbia

اعضاء محترم انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی   نشست کمیته تخصصی مواد اولیه بررسی مشکلات و راهکارهای حل و برون رفت   به اطلاع می رساند به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت های واردکننده مواد اولیه، نشست کمیته تخصصی مواد اولیه در روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 رأس…

read more

مصوبات هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره 150 150 admin

جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 28 مردادماه 1397 با حضور آقایان فراهانی، فرشچیان، مناقبی، سامانی، بهپور، ولی، اتحادی، دریانی و خانم زارع در دفتر انجمن برگزار گردید. مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد: مصوبه 1: مقرر گردید در خصوص عودت وجه نمایشگاه اگروفود از شرکت پالار سامانه خواسته شود تا به صورت مکتوب تعهد نمایند…

read more

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید