امیرعباس ولی: آفت‌های چندگانگی نرخ ارز

آفت‌های چندگانگی نرخ ارز

آفت‌های چندگانگی نرخ ارز 700 260

آفت‌های چندگانگی نرخ ارز

امیرعباس ولی عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی:

صنعت غذا: امیرعباس ولی عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی ‌و آشامیدنی و مدیرعامل گروه بازرگانی یاس در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا گفت: سیاست‌گزاری‌های ارزی مهمترین موضوعی است که دولت باید به آن رسیدگی کند.

چندگانه بودن نرخ ارز باعث بروز نابه‌سامانی در تمام حوزه‌های صنعت خواهد شد. مسأله‌ای که باعث ایجاد رانت و زیان‌های غیرقابل جبران در تمام کشور شد، چند نرخی بودن ارز بود.

عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی ‌و آشامیدنی و مدیرعامل گروه بازرگانی یاس افزود: کشور ما مکتب اقتصادی ندارد تا زمانی که هیچ ایده‌ای برای چرخاندن چرخه اقتصاد وجود نداشته باشد آشفتگی در بازار مشاهده خواهد شد. اگر دولت به طور قطع دخالتی در تولید به شکل مستقیم نداشته باشد و تنها ناظر بر قوانین خود باشد و در تولید، واردات و صادرات تولیدکننده را متعهد به تمامی الزامات مصوب نماید، کارها با نظم بیشتری انجام خواهد شد.

در شرایط تحریم، تمام دنیا یک چهره را می‌شناسند به‌نام ایران و باید با تلاش و تکیه بر منابع کشور نام ایران را زنده نگه داریم.

اخبار مرتبط:

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید