ایران آگروفود ۲۰۱۸

ایران آگروفود ۲۰۱۸ 150 150

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته اگروفود ایران تهران ۹۷ بیست و پنجمین دوره، در تاریخ ۸ الی ۱۱ تیر ماه ۹۷ برگزار می شود.

سالن های تحت پوشش:
سالن های ۵, ۶, ۷, ۸-۹, ۱۰-۱۱, ۱۲-۱۳, ۱۴-۱۵, سری۲۵, ۲۷, ۳۱A، ۳۱B، ۳۵، ۳۸، ۳۸A، ۳۸B، ۴۰-۴۰A، ۴۱-۴۱B، ۱-۴۴، ۲-۴۴ و فضای بازسالنهای یاد شده

جهت در اختیار داشتن تمامی اطلاعات مربوط به این رویداد کلیک کنید

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید