آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸ 700 260 poweruser

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست 1398

مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

 • تجارت ایران و اروپا طی ۵ ماهه نخست ۲۰۱۹
 • وضعیت صادرات و واردات
 • تناقضات و ابهامات آماری

مروری بر وضعیت انتشار آمار تجاری در بهار ۱۳۹۸

 • وضعیت صادرات و واردات
 • تجارت با اتحادیه اروپا
 • تجارت با ترکیه
 • تناقضات و ابهامات آماری

آمارهای تحلیل مقدماتی گمرک ایران پیش از اردیبهشت ۱۳۹۸ شامل:

 • براساس ۱۰۰ کشور طرف مبادله
 • بر اساس اقلام عمده کالایی
 • بر اساس جزئیات کالایی ردیف تعرفه های هشت رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تجاری
 • بر اساس جزئیات کالایی مشتمل بر همه ردیف تعرفه های هشت رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تجاری
 • بر اساس آمار صادرات و واردات
 • بر اساس آمار ماهیانه صادرات و واردات
 • خودرو و قطعات
 • خودرو و قطعات (دستگاه – وزن – ارزش)
 • صادرات و واردات ۲۰ قلم عمده صادرات و واردات در همان روز
 • ۲۰ مبدا عمده وارداتی یا مقصد عمده صادراتی در همان روز
 • ۲۰ گمرک عمده کشور بر حسب صاردات و واردات در همان روز
 • از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ، روند گذشته انتشار آمارها متوقف شده و تنها دسترسی به آمارهای روزانه گمرک سه ردیف انتهایی موارد فوق وجود دارد!

 

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست 1398

نشست با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات/ ثبت سفارش چندین پروفرما به طور همزمان تا سقف 500 هزار دلار
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

  برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید