اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه

اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه 556 572 poweruser

اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه

به پیوست نامه شماره ۰۰/۱۱۴۳۸ /ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ مبنی بر اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سوی مناطق ویژه اقتصادی ارسال می گردد.

در این خصوص به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صدور هرگونه مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت در چهارچوب طرح جامع مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

امضای الکترونیکی فعالان اقتصادي در سامانه جامع تجارت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید