برنامه آموزشی دوره آذر ماه منتشر شد

برنامه آموزشی دوره آذر ماه منتشر شد

برنامه آموزشی دوره آذر ماه منتشر شد 700 260

برنامه آموزشی دوره آذر ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی دوره های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن کلاس های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

برنامه دوره آموزشی آذر ماه منتشر شد

تقویم دوره های آموزشی

جدول دوره های آموزشی

شناسایی چهار تهدید رشد اقتصادی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید