دوره های آموزشی انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

برنامه آموزشی دوره مهر ماه منتشر شد

برنامه آموزشی دوره مهر ماه منتشر شد 700 260

برنامه آموزشی دوره مهر ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی دوره های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن کلاس های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

دوره های آموزشی انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

تقویم دوره آموزشی

جدول دوره های آموزشی

لیست ۸۴۹ ردیف تعرفه مجاز به ورود و خروج از محدوده مناطق آزاد
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید