برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه منتشر شد

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه منتشر شد 700 260

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی دوره های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن دوره های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه

تقویم دوره های آموزشی

جدول دوره های آموزشی

شرط صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید