تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها 700 260

در شرایط تحریم، بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی، از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی

رضا رحمانی، وزیر صنعت در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط تحریمی جدید بخش خصوصی باید پرچم‌دار عبور از این شرایط و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت باشد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران بیان کرد: اگر اتاق و بخش خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند و با مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط توان بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است.

او فعال شدن انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی را از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت بخش خصوصی باید تسهیل ایجاد شود و در این راستا باید نقش و جایگاه اتاق در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری امور بیشتر شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه به بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: یک الزام و ضرورت است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

او همچنین تأکید کرد که آمادگی تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی هم در تصمیم‌گیری و هم اجرا را داریم.

گفتنی است که در این جلسه آیین نامه اجرایی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و موارد اصلاحی مورد موافقت اعضای حاضر واقع شد.

 

تکلیف قانونی: نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید