نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران 700 260

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران اعلام شد

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران

دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های دوره نهم اتاق را اعلام کرد.

انتخابات طی ۲ روز شنبه ۲۶ مرداد و یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.

نتایج رای‌گیری هیئت رئیسه کمیسیون‌های دوره نهم اتاق به شرح زیر اعلام شده است.

فهرست اسامی اعضای کمیسیون‌های پیش از این از سوی دبیرخانه کمیسیون‌ها اعلام شده بود.

برای دریافت اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران روی نام کمیسیون مورد نظر کلیک کنید:

محمد فراهانی و احمدرضا فرشچیان رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی در کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات به عنوان نمایندگان انجمن حضور دارند.

هئیت رئیسه کمیسیون های تخصصی دوره نهم اتاق ایران

کمیسیون‌هانامنام خانوادگی سمت
۱احداث و خدمات فنی مهندسیمحسنچمن آرارئیس
سادیناآبائینایب اول
جبارکیانی پورنایب دوم
۲اقتصاد کلانعلیشمس اردکانیرئیس
بهرامسبحانینایب اول
هیبت الهاصولینایب دوم
۳انرژیحمیدرضاصالحیرئیس
آرشنجفینایب اول
بهزادمحقق حضرتینایب دوم
۴بازار پول و سرمایهمحسنحاجی بابارئیس
سیدرضازیتون نژاد موسویاننایب اول
مجتبیکارواننایب دوم
۵بازرگانی داخلیکاوهزرگرانرئیس
خسروفروغان گران سایهنایب اول
سید اسماعیلیزدان پناهنایب دوم
۶تسهیل تجارت و مدیریت وارداتسید محمدجعفریرئیس
محمدرضافاروقینایب اول
پرهامرضایینایب دوم
۷توسعه پایدار، محیط زیست و آبفرشیدشکرخداییرئیس
محمدرضامشاهیرینایب اول
حسنفروزان فردنایب دوم
۸توسعه صادرات غیرنفتیجمشیدنفررئیس
محمدعلیمحمد میرزاییاننایب اول
سید مصطفیموسوینایب دوم
۹حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتیاحمدآتش هوشرئیس
ناصرریاحینایب اول
رضابرادران اصفهانینایب دوم
۱۰حمل‌ونقل و لجستیکحمیدعزت آبادی پوررئیس
رضارستمینایب اول
سیدعلیچمنینایب دوم
۱۱صنایعابوالفضلروغنیرئیس
نیمابصیری تهرانینایب اول
عباسجبالبارزینایب دوم
۱۲فناوری ، اطلاعات و ارتباطاتمحمدرضاطلاییرئیس
عبدالرضانوروزینایب اول
ویداسینانایب دوم
۱۳کسب‌وکارهای دانش بنیانافشینکلاهیرئیس
فرزانفردیسنایب اول
محمدعلیچمنیاننایب دوم
۱۴کشاورزی و صنایع وابستهعلیشریعتی مقدمرئیس
امیریوسفینایب اول
امیرمیران آملینایب دوم
۱۵گردشگری و کسب‌وکارهای وابستهعلی اکبرعبدالملکیرئیس
مجیدپورکائدنایب اول
علیرضاآرحیمینایب دوم
۱۶مالیات، کار و تامین اجتماعیمحمودتولاییرئیس
جلیلکاربخشنایب اول
اصغرآهنی هانایب دوم
۱۷مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتیمسعودبنابیانرئیس
محموداولیایینایب اول
خیریهنیسینایب دوم
۱۸معادن و صنایع معدنیبهرامشکوریرئیس
سجادغرقینایب اول
غلام سرورنوتی زهینایب دوم

 

اخبار مرتبط:

 

جزئیات 13 مصوبه جدید کاهش رسوب کالا
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید