اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا

اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا 1046 562 poweruser

اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها در گمرک

اعتبار بخشی به نمونه برداری‌‍ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحد‌های تولیدی

در اجرای جزء (٢) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شمارۀ ٣٠۶٢٢/٨٠ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی (تصویر پیوست ) و به منظور بهبود فضای کسب وکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

روند ماهانه تجارت کالا سه ماهه نخست سال 1398
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید