خوش آمدید

خوش آمدید 2510 1232

انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال ۱۳۹۳  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید.

انجمن وارد کنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در چهارچوب قوانین موضوعه کشوری به منظور حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نارسائی های ذیربط با فعالیت های انجمن و اعضای آن فعالیت می کند.

پشتوانه قانونی و حقوقی تشکیل این انجمن بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می باشد.

 

شاخص های منحصر به فرد FBIA

 • اعضای انجمن متشکل از بازرگانان خوش نام و شناسنامه دار
 • واردات محصولات کنترل و پایش شده از سوی سازمان های نظارتی و دارای بالاترین درجه کیفیت و ایمنی برای مصرف کننده
 • فعالیت همه جانبه انجمن در جهت توسعه اقتصادی صنایع داخلی
 • پشتیبانی انجمن از شرکتهای تولید کننده داخلی در ابعاد مالی و فنی
 • انتقال دانش و تکنولوژی مدرن به تولیدکنندگان داخلی

اهداف انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

 • تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات مواد غذائی و آشامیدنی
 • مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با واردات کالاهای مربوطه
 • ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض  می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه؛
 • کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور
 • صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

  برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید