بخشنامه وزارت صمت در خصوص محموله های برنج موجود در گمرکات

بخشنامه وزارت صمت در خصوص محموله های برنج موجود در گمرکات 550 297

وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه ترخیص و آزادسازی محموله های برنج موجود در گمرکات بخشنامه صادر کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره ۱۱۳۱۵۵/۶۰  مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ در خصوص نحوه ترخیص و آزاد سازی محموله های برنج موجود در گمرکات را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان به شرح پیوست ابلاغ نموده است.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید