خدمات انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

هیئت مدیره انجمن در راستای اهداف انجمنی و سازمانی در جهت اعتلای جایگاه اعضای خود خط مشی های زیر را دنبال می نمایند.

آموزش

دوره های آموزشی انجمن زیر نظر سازمان غذا و دارو با شماره مجوز ۲۴۴۱۸/۶۷۵ در محل انجمن با فضای کاملاً اختصاصی و مورد تأیید معاونت غذا و دارو، همچنین در دانشگاه شهید بهشتی و یا به صورت مجازی تشکیل می گردد.

مشاوره

انجمن در راستای تحقق مفاد اساسنامه، خدمات ویژه اختصاصی به اعضای خود در شاخه های خدمات مشاوره ای، خدمات و مشاوره های ارتباطی و خدمات و مشاوره های توسعه کسب و کار ارائه می نمایند.

گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی جهت تسریع در امور اعضا خود معرفی نامه گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه را ارائه می نماید

دیگر خدمات انجمن را در زیر شاخه همین بخش مطالعه فرمائید.

  • تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات مواد غذائی و آشامیدنی
  • مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم
  • پیشنهادهای مرتبط با واردات کالاهای مربوطه
  • ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه
  • کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور
  • صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید