خدمات انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

هیئت مدیره انجمن در راستای اهداف انجمنی و سازمانی در جهت اعتلای جایگاه اعضای خود خط مشی های زیر را دنبال می نمایند.

آموزش

دوره های آموزشی انجمن زیر نظر سازمان غذا و دارو با شماره مجوز ۲۴۴۱۸/۶۷۵ در محل انجمن با فضای کاملاً اختصاصی و مورد تأیید معاونت غذا و دارو، همچنین در دانشگاه شهید بهشتی و یا به صورت مجازی تشکیل می گردد.

نشست هم اندیشی در کمیته تخصصی مواد اولیه

مشاوره

انجمن در راستای تحقق مفاد اساسنامه، خدمات ویژه اختصاصی به اعضای خود در شاخه های خدمات مشاوره ای، خدمات و مشاوره های ارتباطی و خدمات و مشاوره های توسعه کسب و کار ارائه می نمایند.

گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی جهت تسریع در امور اعضا خود معرفی نامه گواهینامه بهداشت به وزارت امور خارجه را ارائه می نماید

دیگر خدمات انجمن را در زیر شاخه همین بخش مطالعه فرمائید.

  • تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات مواد غذائی و آشامیدنی
  • مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم
  • پیشنهادهای مرتبط با واردات کالاهای مربوطه
  • ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه
  • کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور
  • صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید