تبلیغات

پیشنهاد ما
پیشنهاد ما 378 244

پیشنهاد ما

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید

خوش آمدید 2510 1232

خوش آمدید

انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال 1393  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید. انجمن وارد کنندگان مواد غذائی و…

پیشنهاد ما
پیشنهاد ما 378 244

پیشنهاد ما

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید

پیشنهاد ما
پیشنهاد ما 378 244

پیشنهاد ما

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید

به منظور دسترسی به فرم قرار داد آگهی بر روی گزینه کلیک نمایید

 به منظور دستیابی به تعرفه های آگهی  بر روی گزینه کلیک نمایید

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید