رویدادها

انجمن مواد غذایی و آشامیدنی در این صفحه به معرفی اجمالی رویداد های صنعت مواد غذایی در دو گروه نمایشگاه ها و سیمنارها جهت پیشبرد آگاهی عضوهای خود می پردازد، باتوجه به شیوع بیماری covid19 برگزاری رویدادهای صنایع غذایی داخلی یا بین المللی ممکن است به صورت مجازی و یا حضوری برگزار گردد.

مناسبت ها

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید