عضویت در انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

کلیه واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می‌‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف: داشتن تابعیت ایرانی

ب: دارابودن کارت بازرگانی معتبر در اتاق‌های بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج: داشتن اسناد مثبته گمرکی که گویای فعل واردات مواد غذایی و آشامیدنی باشد

د: پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

ه:  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

تبصره ۱ : در صورتی که هریک از اعضا بنا به دلایلی که ذیلا احصاء می‌شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کن لم یکن تلقی می‌گردد.

بند۱: از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ۹ این اساسنامه

بند۲ : انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن طی دو سال متوالی

بند ۳: محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۲پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آن‎ها لغو گردیده است مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود

تبصره ۳: هیئت مدیره اختیار دارد از بین کسانی که به نحوی با مووع فعالیت انجمن ارتباط داشته باشند و یا از نخبگان، اساتید دانشگاه، پیشکسوتان و دانشجویان به عنوان عضو وابسته و یا عضو افتخاری بهره بگیرد. اعضا وابسته و افتخاری می توانند در کمیسیون ها و کارگروه های انجمن مشارکت داشته باشند شیوه عضویت و نحوه دریافت حق عضویت از آن‌ها مطابق با شیوه نامه ای است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید ولیکن اعضای مذکور در ارکان انجمن حق رای و کاندیداتوری ندارند.

تبصره ۴ : جهت کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره انجمن شخص ( حقیقی یا حقوقی) باید حداقل یکسال سابقه عضویت در انجمن را دارا باشد.

ماده ۱۰: حقوق و وظایف اعضا

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف ” انجمن ” می‌باشند

تبصره ۱: زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲: تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدد عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می ‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگرتعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

لطفاْ پس از مطالعه شرایط عضویت و حصول اطمینان از احراز شرایط، جهت  عضویت در انجمن فایل های زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل، تمامی مدارک مذکور را به آدرس ایمیل info@fbia.ir ارسال فرمائید.

  • نامه رسمی درخواست عضویت در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل
  • روزنامه رسمی شرکت
  • تصویر پشت و روی کارت بازرگانی
  • دو نمونه از پروانه ترخیص گمرکی

لیست محصولات (جهت دریافت کلیک کنید)