عضویت در انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

کلیه واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند :

الف: داشتن تابعیت ایرانی

ب: دارا بودن کارت اعتباریی معتبر از اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی کشور

ج: داشتن اسناد مثبته گمرکی که گویای فعل واردات مواد غذایی و آشامیدنی باشد.

د: پذیرش و رعایت مفاد اساس نامه

ه: پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره ۱: درصورتی که هر یک از اعضا بنا به دلایلی که ذیلا احصا می شود شرایط عضویت را از دست بدهد، عضویت ایشان کان الم یکن تلقی می گردد.

بند ۱: ازدست دادن شرایط عصویت مندرج درماده ۹ این اساسنامه

بند ۲: انحدام و یا عدم فعالیت با موضوع انجمن طی دو سال متوالی

بند ۳: محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبنا احکام قضایی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۲ : پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورو اعضا جدید خواهد بود

تبصره ۳: هیئت مدیره اختیار دارد از بین کشانی که به هر نحوی با مووع فعالیت انجمن ارتباط داشته باشند و یا از نخبگان ، اساتید دانشگاه ها، پیشکسوتان و دانشجویان به عنوان عضو وابسته و عضو افتخاری بهره بگیرد  اعضا وابسته و افتخاری می توانند در کمیسیون ها و کار گروه های انجمن مشارکت داشته باشند. شیوه عضویت و نحوه دریافت حق عضویت از آنها مطابق با شیوه نامه ای است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید ولیکن اعضا مزبور در ارکان انجمن حق رای و کاندیداتوری ندارند .

تبصره۴: جهت کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره شخص حقیقیی یا حقوقی باید حداقل یکسال سابقه عضویت در انجمن را دارا باشد.

ماده ۱۰ حقوق و وظایف اعضا

کلیه اعضا انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

تبصره ۱ : زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲: تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود می آید در صورت اعاده شرط زایل شده مجددا عضویت واجد اعتیار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تکمیل فرم عضویت

لطفاْ پس از مطالعه شرایط عضویت و حصول اطمینان از احراز شرایط، جهت عضویت در انجمن فایل های لیست محصولات و Data Base را دریافت نموده و پس از تکمیل، همراه با تمامی مدارک زیر، درون فرم عضویت بارگذاری و ارسال فرمائید.

     دو نمونه از پروانه ترخیص گمرکی

تصویر پشت و روی کارت بازرگانی

 روزنامه رسمی شرکت

نامه رسمی درخواست عضویت در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل

فرم عضویت

مرحله 1 از 4

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید