قوانین و مقررات

دانلود اساسنامه انجمن

تعرفه های مجاز با مشأ ارز حاصل از صادرات-۹۸۰۸۲۰

تعرفه‌های مجاز برای واردات توسط کوله بران-۹۸۰۹۰۶

اعلام فهرست ۲۳۸ ردیف تعرفه مشمول بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی

تعرفه متوازن سازی ارزی برای وصول معادل ریالی، هزینه دیرکرد ،حق توقف کانتینرهای DC و HCشرکتهای کشتیرانی خارجی مالک کانتینر خارجی

 فرم گواهی مبداو نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

فهرست ۷۶ قلم کالای معاف از ثبت سفارش برای واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ابهام زدایی از شرایط اجرای بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺤﺼﻮل – آخرین نسخه – بازنگری ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

دستورالعمل اجرایی: تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور-نسخه خرداد ماه ۱۳۹۹

فهرست تعرفه های سال ۱۳۹۹ کتاب مقررات صادرات و واردات و آخرین وضعیت

فهرست تعرفه های گروه کالایی یک و میزان حقوق ورودی آن در سال ۱۳۹۹

فهرست تعرفه های گروه کالایی ۲ و میزان حقوق ورودی آن در سال ۱۳۹۹

فهرست تعرفه های گروه کالایی چهار ممنوع الورود و میزان حقوق ورودی

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید