مشاوره

انجمن در راستای تحقق مفاد اساسنامه، خدمات ویژه ی اختصاصی به اعضای زیر مجموعه خود در شاخه های زیر ارائه می نمایند.

خدمات مشاوره انجمن مواد غذایی و آشامیدنی
  • خدمات مشاوره ای (ارائه انواع مشاوره های حقوقی، بیمه ای، مالیاتی، سرمایه گذاری)

 

  • خدمات و مشاوره های ارتباطی (هماهنگی دیدارها و جلسات مشترک با نهادهای مرتبط، ایجاد ارتباطات بین المللی)

 

  • خدمات و مشاوره های توسعه کسب و کار (ایجاد کنسرسیوم، بازار سنجی، معرفی شرکای خارجی، برگزاری نشست های تخصصی تجاری)

هیئت مدیره انجمن از مدیران محترم شرکتهای عضو خواهشمند است در صورت نیاز به دریافت خدمات، از طریق ایمیل و یا فکس (۰۲۱۸۸۸۷۶۷۲۵) با انجمن مکاتبه نمایند.