مکاتبات انجمن با وزارتخانه صمت، معاونین و نهادهای ذیربط

مکاتبات انجمن با وزارتخانه صمت، معاونین و نهادهای ذیربط 700 260

در پی تلاش های هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی در خصوص پیگیری و حل مشکلات اعضا، هیئت مدیره انجمن امروز، سه شنبه ششم آذرماه ۹۷، نیز سه فقره نامه به مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر صادقی نیارکی؛ فرشاد مقیمی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ارسال نمود.

شایان ذکر است مکاتبات و پیگیری های حضوری نیز در این خصوص از سوی هیئت مدیره انجمن صورت گرفته است که در ادامه تصاویر نامه های ارسالی را قابل مشاهده می باشد.

رضا رحمانی – وزیر صنعت، معدن و تجارت

فرشاد مقیمی – معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

صادقی نیارکی – مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

فرشاد مقیمی – معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

کاوه زرگران – دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید