نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 150 150

 

بیستمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی مشهد در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار می گردد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 98بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

۲۷ الی ۳۰ آذر ماه

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

 

تاریخ شروع: چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۷ (۱۲/۱۸/۲۰۱۹)

تاریخ پایان: شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ (۱۲/۲۱/۲۰۱۹)

نوع نمایشگاه: بین المللی

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیلک کنید

 

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید