واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد

واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد

واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد 700 260

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد

واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد؛ بر این اساس صادرکنندگان موظف هستند ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی بازگردانند.

در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸»

 

اخبار مرتبط:

بانک‌ها می‌توانند ارز مسافرتی و دانشجویی عرضه کنند
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید