کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD 700 260

رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD

کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم ۲۰۱۹

نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم سال ۲۰۱۹ نسبت به فصل قبل کاهش یافته و به ۱٫۶ درصد رسیده است. شدت این کاهش در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، سوئد و انگلستان بیشتر بوده است.

برآوردهای OECD نشان می دهد کشور ترکیه نیز با دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی در فصل پایانی ۲۰۱۸ و فصل نخست ۲۰۱۹، وضعیت رکود اقتصادی را تجربه کرده است. در گزارش حاضر، روند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب OECD نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل آن بررسی می‏ شود.

فایل کامل گزارش را از اینجا دریافت کنید

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD

 

اقتصاد : تجدیدنظر در سیاست ارز رانتی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید