کمیته های تخصصی

نشست کمیته تخصصی مواد اولیه انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

گروهی از اعضای فعال انجمن که به عنوان اتاق فکر، هیئت مدیره را در تصمیم سازی بهتر برای کلیه ذینفعان همراهی می نمایند.

در حال حاضر شش کمیته تخصصی با وظایف و فعالیت های مشخص و دقیق در انجمن فعالیت می نمایند:

  • کمیته آموزش
  • کمیته روابط عمومی و تبلیغات
  • کمیته مالی
  • کمیته مسئولیت اجتماعی
  • کمیته مواد اولیه و محصول نهایی
  • کمیته اداری، حقوقی و تشکل ها

طبق مصوبه هیئت مدیره مبنی بر برگزاری منظم و مستمرِ نشست های هم اندیشی در کمیته های تخصصی انجمن از جمله مواد اولیه، محصولات فرآیند شده، آموزش، روابط عمومی، مارکتینگ، اتاق فکر ویژه ی اعضای انجمن، هیئت مدیره انجمن برای ایجاد هم افزایی و همفکریِ بیشتر در جهت نیل به اهداف جمعی این نهادصنفی ، در فواصل معین ، نشست های هدفمند برگزار می نماید.

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید