آموزش

دوره های آموزشی

برگزاری کلاس ها و دوره ها

  • دوره های آموزشی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی زیر نظر سازمان غذا و دارو با شماره مجوز ۲۴۴۱۸/۶۷۵ در محل انجمن با فضای کاملاً اختصاصی و مورد تأیید معاونت غذا و دارو و همچنین دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می گردد.

  • مسئولین فنی شرکت های واردکننده مواد غذایی می باشند که در ابتدای امر برای گرفتن پروانه مسئول فنی دوره ی تخصصی صدور مجوز ترخیص، مصرف و گشایش از طریق پورتال سازمان غذا و دارو (TTAC) برگزار میگردد و با ارائه مدرک معتبر انجمن به سازمان غذا و دارو، شرایط گرفتن کارت معتبر با عنوان مسئول فنی تکمیل گردیده و پس از بارگزاری در سیستم (TTAC) فرد مؤفق به دریافت کارت مسئول فنی معتبر می گردد.
    در بخش دوم مسئولین فنی با گذراندن دوره های آموزشی تشکیل شده در انجمن موفق به کسب امتیازات بازآموزی میگردند که با ارائه مدرک فوق به سازمان غذا و دارو در سرتاسر ایران می توانند کارت مسئولین فنی خود را تمدید نمایند.

  • انجمن کلاس های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران بازرگانی شرکت های واردکننده می توانند با گذراندن این دوره های آموزشی معلومات خود را افزایش داده و به روز نمایند تا بتوانند به بهترین نحو برای سهولت کارهای بازرگانی شرکت کمک مضاعفی نمایند.

تقویم دوره های آموزشی

تقویم بهار و تابستان 1400 آموزش