آموزش

فرم نظر سنجی دوره‌های آموزشی

فرم نظر سنجی دوره‌های آموزشی 150 150 poweruser

فرم نظر سنجی دوره های آموزشی مرحله 1 از 3 33% نام و نام خانوادگی*نام واحد/ سازمان*نام دوره آموزشی*جنسیت*زنمردسن*کمتر از 30 سال30 الی 4040 الی 5050 الی 60 سابقه خدمت*کمتر از10 سال10 الی 20 سال20 الی 30 سال30 به بالاسابقه مدیریتی در سازمان هاکمتر از 5بین 5 الی 10بین 15 الی 2020 به بالامدرک تحصیلی*کاردانیکارشناسیکارشناسی…

ادامه مطلب

ویدئو و نظر سنجی دوره آموزشی فیبرها و نشاسته ها

ویدئو و نظر سنجی دوره آموزشی فیبرها و نشاسته ها 150 150 poweruser

فیلم دوره فیبرها و نشاسته ها نظر سنجی دوره فرم نظر سنجی داوطلب مرحله 1 از 3 33% نام و نام خانوادگی*نام واحد/ سازمان*نام دوره آموزشی*جنسیت*زنمردسن*کمتر از 30 سال30 الی 4040 الی 5050 الی 60 سابقه خدمت*کمتر از10 سال10 الی 20 سال20 الی 30 سال30 به بالاسابقه مدیریتی در سازمان هاکمتر از 5بین 5 الی…

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید