اطلاعات بیشتر

خوش آمدید

خوش آمدید 2510 1232

انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال 1393  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید. انجمن وارد کنندگان مواد غذائی و…

read more

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید