خوش آمدید

خوش آمدید

خوش آمدید 150 150 poweruser

انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال 1393  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید. انجمن وارد کنندگان مواد غذائی و…

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید