زمان محلی

  • منطقه زمانی: America/New_York
  • تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
  • زمان: 07:00 - 09:00
بارکد QR

تاریخ

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

زمان

تمام رویدادهای روز

هزینه

700.000 ریال (شرکت های عضو) و 950.000 ریال (شرکت های غیر عضو)

ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری

دوره آموزشی ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید