Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
  • Time: 00:30 - 02:30
QR Code

Date

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

Time

All of the day

Cost

700.000 ریال (شرکت های عضو) و 950.000 ریال (شرکت های غیر عضو)

نمونه برداری از مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی

در این دوره  مطالبی در خصوص تفاوت های نمونه برداری و نمونه برداری تخصصی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،تعاریف و اصطلاحات، انواع روشهای نمونه برداری، اصول نمونه برداری مواد غذایی، فاکتورهای مؤثر بر تعیین حجم نمونه، مباحث فنی و حقوقی در نمونه برداری و به خصوص مفاد صورتجلسه نمونه برداری، نحوه برخورد با بهر های نقص دار و مثال های عینی از نمونه برداری محصولات غذایی ارائه می گردد.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید