برگزاری نمایشگاه نوشیدنی نورنبرگ در سال ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه نوشیدنی نورنبرگ در سال ۱۳۹۷ 150 150

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی BrauBeviale نورنبرگ آلمان در تاریخ ۱۳-۱۵ نوامبر (۲۲ الی ۲۴ آبان ۹۷) برگزار می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس سایت این نمایشگاه https://www.braubeviale.de/en مراجعه کنید.

دوره جامع آموزش داوری
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید