اهداف و شاخصه های انجمن

اهداف و شاخصه های انجمن 700 260 poweruser

اهداف و شاخصه های انجمن

انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال ۱۳۹۳  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید.

انجمن وارد کنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در چهارچوب قوانین موضوعه کشوری به منظور حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نارسائی های ذیربط با فعالیت های انجمن و اعضای آن فعالیت می کند.

پشتوانه قانونی و حقوقی تشکیل این انجمن بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می باشد.

شاخص های منحصر به فرد FBIA

اعضای انجمن متشکل از بازرگانان خوش نام و شناسنامه دار

واردات محصولات کنترل و پایش شده از سوی سازمان های نظارتی و دارای بالاترین درجه کیفیت و ایمنی برای مصرف کننده

فعالیت همه جانبه انجمن در جهت توسعه اقتصادی صنایع داخلی

پشتیبانی انجمن از شرکتهای تولید کننده داخلی در ابعاد مالی و فنی

انتقال دانش و تکنولوژی مدرن به تولیدکنندگان داخلی

اهداف انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات مواد غذائی و آشامیدنی

مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با واردات کالاهای مربوطه

ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض  می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه؛

کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور

صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید