اولین همایش ملی و سراسری تشکل‌های اقتصادی برگزار می‌شود

اولین همایش ملی و سراسری تشکل‌های اقتصادی برگزار می‌شود 354 166

اولین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی برگزار می‌شود. ۲۲ مردادماه در تقویم رسمی به نام روز تشکل‌ها نام‌گذاری شده است. در این روز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اولین همایش ملی و سراسری تشکل‌های اقتصادی را برگزار می‌کند.

نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به محورهای اصلی این همایش اشاره می‌کند. محورهای اصلی این همایش عبارت‌اند از: نقش انجمن‌های کسب‌وکار در توسعه اقتصادی ایران؛ مدیریت تضاد منافع و اجماع سازی در تشکل‌های اقتصادی؛ اهمیت سرمایه اجتماعی در کارآمدی و تأثیرگذاری تشکل‌های اقتصادی؛ مبانی و اصول حکمرانی خوب در تشکل‌های کارفرمایی؛ تشکل‌های اقتصادی در شرایط تحریم و نقش تشکل‌های اقتصادی در گفت‌وگوی مؤثر دولت و بخش خصوصی.

به‌گفته سیف قرار است در این همایش از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی رونمایی شود.

سیف درباره لزوم رونمایی از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی می‌گوید: ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق ایران را مکلف کرده تا از لیست تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران رونمایی کند.

به گفته سیف، اتاق ایران پیش از این، به‌صورت بالفعل این کار را انجام می‌داد. برای همین فهرست تشکل‌ها در پرتال اتاق ایران قرار گرفته است ولی در این همایش به‌صورت نمادین از این فهرست رونمایی خواهد شد.

سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران از دو برنامه پیش روی اتاق می‌گوید: طراحی نقشه راه برای بهبود تشکل‌ها و ظرفیت‌سازی تشکل‌ها.

به گفته معاون تشکل‌های اتاق ایران، طراحی نقشه راه تشکل‌ها به ارتقای جایگاه کمی و کیفی تشکل‌ها کمک خواهد کرد. همچنین ظرفیت‌سازی تشکل‌ها در مسیر توسعه اقتصادی راهگشا خواهد بود.

او تاکید می‌کند: تشکل‌ها در حوزه تخصصی خود مشکلاتی دارند، می‌توان تشکل‌ها را به‌عنوان مشاور قوی در کنار تصمیم‌گیرها قرار داد تا در تصمیم‌گیری کلان مجبور به تغییر مدام مقررات و قوانین نبود.

بخش‌خصوصی در میدان مشورت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید