مجمع عمومی عادی انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار شد 1279 342

مجمع عمومی عادی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با حضور اکثریت اعضای این تشکل برگزار شد و بازرس جدید این تشکل برای یک دوره یک ساله از سوی اعضای آن انتخاب گردید.

به دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این تشکل، پس از رسمیت یافتن جلسه، محمد فراهانی به سمت رئیس، فائزه زارع به سمت ناظر، امیر عباس ولی به سمت ناظر و سارنگ اتحادی به سمت منشی جلسه انتخاب و قبول سمت نمودند.

پس از ارائه گزارش هیأت مدیره توسط محمد امیری سامانی عضو هیئت مدیره، ارائه گزارش صورت های مالی توسط کورش بهپور عضو هیئت مدیره و سرگروه مالی انجمن و همچنین گزارش داوود دریانی بازرس قانونی انجمن و به دنبال آن طرح پرسش از سوی اعضای حاضر و پاسخ هیئت مدیره درخصوص عملکردها و دستاوردهای حاصله در مدت عملکرد هیئت مدیره منتخب (که در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ به مدت سه سال از سوی جمیع آرا اعضای انجمن انتخاب گردیده بودند) و در نهایت پس از استماع گزارش های فوق الذکر و ایراد نظرات حاضرین، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ در عالی ترین رکن انجمن تصویب گردید.

در ادامه از دیگر بندهای صورت جلسه مجمع که انتخاب بازرس بود، داوود دریانی، سیدرضا سید اصفهانی و محمدرضا بخشی برای انتخاب بازرس اعلام کاندیداتوری نمودند که درنهایت پس از رأی گیری زیر نظر نماینده اتاق بازرگانی ایران، به ترتیب دریانی با اکثریت آرا مأخوذه به عنوان بازرس اصلی و پس از وی، بخشی به عنوان بازرس علی البدل این نهاد صنفی برای یک دوره یک ساله از سوی رأی دهندگان انتخاب شدند.

پیش از این نیز داوود دریانی بازرس اصلی و بخشی بازرس علی البدل انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی بودند.

شایان ذکر است طراحان، تأمین کنندگان و واردکنندگان موادغذایی وآشامیدنی از سالها پیش، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحد های خود احساس می کردند که درنهایت، در آبان ماه سال ۱۳۸۷ هیئت مؤسس منتخب، اقدامات لازم برای تهیه و تدوین اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت اولین اساسنامه انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. در حال حاضر این انجمن با داشتن بالغ بر ۱۴۰ عضو فعال در این حوزه، این بخش از اقتصاد کشور را تحت پوشش قرار داده که درصد قابل توجهی از تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور از سوی اعضای این انجمن تأمین می گردد.

صندوق بین‌المللی پول : اقتصاد جهانی در مسیر ثبات موقت و رشد ملایم
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید