گسترش فعالیت های آموزشی انجمن، رویکرد و اهداف مشترک انجمن با سازمان غذا و دارو

گسترش فعالیت های آموزشی انجمن، رویکرد و اهداف مشترک انجمن با سازمان غذا و دارو 700 260

این روزها جایگاه آموزش و و ارتقا سطح دانش برای تمامی سطوح جامعه در شرایط رشد بیش از پیش تخصص گرایی امری حیاتی است.

به همین سبب هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی با تکیه بر این اصل با هدف ارتقا دانش برای مسئولین فنی، مدیران میانی و همچنین مدیران ارشد گامی بلند به سوی نیل به این هدف والا برداشته است که در همین راستا نخستین اقدام خود را با برگزاری نشستی مشترک با سازمان غذا و دارو برگزار نمود.

صبح روز سه شنبه هفدهم مهرماه، کورش بهپور، علیرضا مناقبی و سارنگ اتحادی اعضای هیئت مدیره انجمن در دفتر اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با حضور سعید رضایی رئیس اداره ضوابط و سامانه های اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نشستی تخصصی برگزار نمودند.

در ابتدای این نشست، نمایندگان انجمن دغدغه ی هیئت مدیره را درباره ارتقاء سطح کیفی آموزش بیان نمودند.

در ادامه در پی موضوع پایه ای و اساسی آموزش، کورش بهپور عضو هیئت مدیره انجمن، نتایج حاصل از گزارش بعمل آمده از سوی انجمن که از همه پرسی شرکت کنندگان در کلاسهای آموزشی به دست آمده را قرائت نمود.

سپس علیرضا مناقبی و سارنگ اتحادی از دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن نقطه نظرات خود را جهت پیشرفت و اعتلای بخش آموزش و تعاملات بیشتر و کارآمد تر فی ما بین انجمن و سازمان غذا و دارو مطرح نمودند.

رضائی ضمن تشکر از حضور نمایندگان انجمن و همچنین استقبال از بررسی تخصصی و ارائه گزارش به عمل آمده، گفت: این نتایج مبنای مناسبی برای ارزیابی از سوی سازمان غذا و دارو می باشد و در ادامه افزود بایستی از کلاسهای صرفاً امتیاز آورِ فعلی فاصله گرفت و با برنامه ها و انگیزه های متفاوتی در یک هماهنگی نزدیک بین سازمان و انجمن فعالیتهای آموزشی به پیش برده شوند.

وی در ادامه بیان داشت: سازمان نیز هم اندیش با انجمن، علاقمند به گسترش موضوعات آموزشی به خارج از مطالب پیشین کلاسهای فعلی است و در این زمینه از حضور مدرسین خارج از سازمان استقبال می نماید.

رضائی تمایل خود را برای تبدیل انجمن به پایگاه نهادین مسئولین فنی ابراز داشت.

نمایندگان انجمن در ادامه برنامه های نوین و در دستور کار هیئت مدیره را اعم از شیوه های آتی آموزشی از جمله آموزش الکترونیک و بکارگیری کارشناسان ارشد در زمینه های ذیربط با فعالیت های اعضای انجمن در سطوح مدیران ارشد و مدیران عامل ارائه دادند.

در ادامه رضائی بر گسترش فعالیت های آموزشی به سایر استانها از سوی انجمن با حمایت سازمان غذا و دارو و همچنین برگزاری جلسات مستمر فی ما بین سازمان غذا و دارو و انجمن با هدف هم اندیشی و ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش در کلیه سطوح تأکید ورزید.

وزیر اقتصاد : جایزه مشروط برای افشای فساد
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید