اقدام جدید گمرک برای تسریع در ترخیص مواد اولیه

گزارش دهی محرمانه مراجعان به سامانه جامع گمرکی درخصوص عملکرد کارشناسان مجازی+سند

گزارش دهی محرمانه مراجعان به سامانه جامع گمرکی درخصوص عملکرد کارشناسان مجازی+سند 500 229

گزارش دهی محرمانه مراجعان به سامانه جامع گمرکی درخصوص عملکرد کارشناسان مجازی

معاون فنی گمرک در بخشنامه ای از راه اندازی کارتابل ” ارتباط مستقیم با معاونت فنی” در EPL جهت بررسی انتقادات صاحبان کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، خروج از صف،گزارش های فاقد استناد قانونی خبر داد.

معاون فنی گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به گمرکات اجرایی کشور، از راه اندازی کارتابل ” ارتباط مستقیم با معاونت فنی” در EPL جهت بررسی انتقادات صاحبان کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، خروج از صف،گزارش های فاقد استناد قانونی خبر داد.

در این بخشنامه آمده است، یکی از پروژه‌های در حال توسعه گمرک ج.ا.ا پروژه کارشناسی متمرکز بوده که این پروژه با هدف نظارت دقیق‌تر، افزایش سرعت، افزایش بهره‌وری و تسهیل و شفافیت در کارشناسی اسناد گمرکی به عنوان ماژولی از سامانه جامع در دستور کار سازمان قرار گرفته و با بهره‌گیری از ماژول Expert Pool امکان توزیع نرمال اظهارنامه‌ها بین تمام ظرفیت کارشناسی گمرک ج.ا.ا در سراسر کشور مهیا گردیده است.

نظر به اینکه انتقادات و پیشنهادات متعددی از سوی صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمینه‌های مختلف این پروژه، به اینجانب واصل گردیده است، اعلام می‌گردد جهت بررسی این انتقادات کارتابل «ارتباط مستقیم با معاونت فنی» در صفحه EPL تمامی اظهارکنندگان ایجاد، کلیه خدمت گیرندگان از سامانه جامع می‌توانند هنگام انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بی‌مورد، گزارش‌های فاقد استناد قانونی و مقرراتی در پروسه ترخیص کالا را از طریق کارتابل مذکور، مستقیما به صورت محرمانه به اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است در راستای کنترل عملکرد مجموعه، با دسترسی‌های سیستمی تعریف شده برای اینجانب، ضمن رؤیت مشخصات کارشناس مجازی، نسبت به بررسی گزارش واصله در خصوص عملکرد و اقدامات کارشناس اظهارنامه اقدام گردیده و صحت و سقم اظهارات اظهار کننده در سامانه مذکور نیز بررسی خواهد شد .

لذا تأکید می‌گردد، کارشناس، رؤسای سرویس و معاونین محترم امور گمرکی گمرکات نسبت به این موضوع توجه لازم معمول داشته و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، تمهیداتی اتخاذ نمایند که هیچ خللی در انجام تشریفات گمرکی تحت بستر سامانه جامع گمرکی به وجود نیاید و چنانچه پیشنهاداتی در این خصوص دارند به صورت مکتوب به اینجانب منعکس نمایند.

هفته آینده تکلیف تعهدات ارزی واردات مشخص می‌شود
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید