واردات مواد اولیه غذایی

واردات مواد اولیه غذایی پشت دیوار بلند ضوابط غیر اصولی

واردات مواد اولیه غذایی پشت دیوار بلند ضوابط غیر اصولی 700 260

واردات مواد اولیه غذایی پشت دیوار بلند ضوابط غیر اصولی

در میزگرد اقتصاد سبز با اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی مطرح شد:

واردات مواد اولیه غذایی پشت دیوار بلند ضوابط غیر اصولی

ماهنامه تخصصی “اقتصاد سبز” که در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی فعالیت می کند، میزگرد تخصصی نوروزی خود را به در میزگرد با اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی اختصاص داده است که می توانید مشروح آن را در زیر مطالعه فرمائید.

 

ماهنامه تخصصی اقتصاد سبز

متن مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید