عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی

جدول پیشنهادی عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی

جدول پیشنهادی عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی 700 260

جدول پیشنهادی عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی

جدول پیشنهادی میزان عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی و کشاورزی سال آینده اعلام شد

جدول پیشنهادی میزان عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی و کشاورزی سال آینده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران ضمن اعلام خبر فوق افزود: روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجاریی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه های مختلف و بخش تعاون و بخش خصوصی میزان عوارض پیشنهادی صادراتی مواد غذایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و اعلام می کنند.

وی افزود: درجدول پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات برخی کالاها رفع شده و عوارض صادراتی جایگزین آن شده است.

وی تصریح کرد: عوارض صادراتی باید طوری تعیین شود که ضمن حفظ ذخائر و ایجاد ثبات در بازار داخل، توسعه صادرات نفتی نیز صورت پذیرد.

گفتنی است تشکلها و فعالان اقتصادی مرتبط با مواد غذایی و کشاورزی می توانند نقطه نظرات خود را از طریق شماره تماس :۰۹۱۲۳۵۷۹۲۶۱ یا شماره فکس : ۸۸۹۵۶۰۲۹ به نماینده اتاق تعاون ایران اطلاع دهند.

 

جدول پیشنهادی عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی

جدول پیشنهادی میزان عوارض و رفع ممنوعیت های صادراتی مواد غذایی و کشاورزی

 

 

قانونی که اجرا نشد
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید