کمیته ملی رصد تحریم‌ها

کمیته ملی رصد تحریم‌ها تشکیل شد

کمیته ملی رصد تحریم‌ها تشکیل شد 700 260

کمیته ملی رصد تحریم‌ها تشکیل شد

گمرک ابلاغ کرد: کمیته ملی رصد تحریم‌ها تشکیل شد

کمیته ملی رصد تحریم‌ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی تشکیل شد.

به نقل از گمرک ایران، کمیته ملی رصد تحریم‌ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی تشکیل شد.

در حکم ارونقی آمده است: با توجه به ضرورت هماهنگی و برقراری ارتباطات سریع و چابک مدیران ارشد گمرک ایران با کمیته ملی رصد تحریم‌ها در حوزه تحریم، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته رصد تحریم گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌گردید. امید است با همکاری سایر اعضا، وظایف و تکالیف محوله را به طور مستمر و به نحو مطلوب به انجام رسانید.

 

کمیته ملی رصد ملی تحریم تشکیل شد

خطرات در کمین بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید