عملیات بازار باز درشورای پول و اعتبار تصویب شد

عملیات بازار باز درشورای پول و اعتبار تصویب شد

عملیات بازار باز درشورای پول و اعتبار تصویب شد 700 260

عملیات بازار باز درشورای پول و اعتبار تصویب شد

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز سه شنبه خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای پول واعتبار و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

بر این اساس مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

همچنین شورا در این جلسه از اقدام های بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار پول و ارز قدردانی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین پس از این جلسه در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: طبق وعده ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز ۲۷ فروردین ۹۸دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول واعتبار رسید.
وی یادآورشد که دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک ها است.

همتی توضیح داد که ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری بوده و به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می کند.
وی تصریح کرد: در سویی دیگر بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانک ها با مجموعه ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام های معوق از ابزار سیاست های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست ها شامل اعمال محدویت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک ها، تمرکز وام دهی بر دارایی های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: امروز یکی از اولویت های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

اخبار مرتبط:

خطرات در کمین بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید