بررسی پرونده‌های IRCوGMP

بررسی پرونده‌های IRCوGMP 700 260 poweruser

بررسی پرونده‌های IRCوGMP

بررسی پرونده های IRC و GMP

بررسی مشکلات اعضاء انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با سازمان غذا و دارو 

پیرو جمع آوری مشکلات اعضا با سازمان غذا و دارو و برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن با مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ، در نشست مذکور مقرر شد در خصوص رفع موضوعات و بررسی پرونده‌های IRCوGMP و موضوعات اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو در کمیته های فنی مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات، اقدامات اساسی صورت گیرد.

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم خواهشمند است فایل اکسل در دو بخش IRCوGMP اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و سپس از طریق ایمیل انجمن info@fbia.ir فایل اکسل تکمیل شده را ارسال نمایند.

مهلت ارسال اطلاعات تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت می باشد

ممنوعیت تبلیغ ۳۶ قلم کالاهای آسیب رسان
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید