خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی

خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی

خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی 700 260

خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی

احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:

خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی است

دو نرخی و چند نرخی کردن ارز طی سال های گذشته تنها به فساد دامن زده است و به عنوان اهرم ضد شفافیت اقتصادی عمل می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید تصمیم های به دور از کارشناسی صحیح در برهه کنونی که کشور با چالش های اساسی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه روبه رو شده است و می تواند زمینه مشکلات اساسی و زیان بار و جبران ناپذیری را فراهم کند.

احمدرضا فرشچیان با بیان اینکه هیچ فرصتی را نباید نادیده گرفت و نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت ها و قوانین باید اقدام جدی و عملی صورت پذیرد، می گوید:« یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی در این زمان، باید تلاش و بسترسازی برای اصلاح قوانین و آزادسازی اقتصاد باشد که متاسفانه رویکرد و سیاست دوری گزینی دولت از بخش خصوصی و تصمیم گیری در اتاق های در بسته منجر به بروز چالش های عمیق و مشکلات بی شمار در اقتصاد کشور شده است.»

او می گوید: «در برهه حساس کنونی ممکن است هر تلنگری اقتصاد ایران را به انفجاری مهیب دچار کند. بنابراین باید از فرصت های هرچند اندک بهره جست و با عزمی راسخ زیرساخت ها را اصلاح کرد. یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی ضروری آزادسازی اقتصاد است که متاسفانه به دلیل رویکردها و سیاست های اشتباه دولت ها طی سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»

احمدرضا فرشچیان و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی می گوید: «از سوی دیگر تبعیض در حمایت از بخش های مختلف اقتصاد باعث شده سازندگی های پیشین هم که با شکیبایی و دانش و بینش فعالان اقتصادی این مرز و بوم حاصل شده بود، در معرض نابودی قرار بگیرد. بررسی وضعیت فعلی صنایع و بازرگانی کشور لزوم بازنگری سیاست ها، نوع حمایت ها و شیوه اعمال آن را تایید می کند. حذف ارز ترجیحی از دیگر اقدامات ضروری دراصلاح زیرساخت هاست. روش های فعلی در تخصیص و تامین ارز به زیان تولید است و حتی منافع مصرف کننده را هم تامین نمی کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: «دو نرخی و چند نرخی کردن ارز طی سال های گذشته تنها به فساد دامن زده است و به عنوان اهرم ضد شفافیت اقتصادی عمل می کند. بخش خصوصی کشور باید به طور حرفه ای و تخصصی به عنوان اصلی ترین و قوی ترین بازوی مشورتی دولت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها حضور پیدا کند چرا که بدون بخش خصوصی کار آمد هیچ گامی در مسیر توسعه اقتصاد ایران برداشته نخواهد شد و در این مسیر به صداقت و شفافیت بیش از هرچیز دیگر باید اتکا کرد و از خاص نگری و شعار زدگی پرهیز نمود.»

او با بیان اینکه «خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی» است، می گوید: «بخش خصوصی که دارای حسن شهرت، توانایی ارائه راه حل در کنار نقد سازنده، مسئولیت پذیری در امور اجتماعی، تسلط به شرایط اقتصادی، کارنامه شفاف و سالم اقتصادی، آگاهی کامل از چالش های فضای کسب و کار، دانش و بینش مؤثر مبتنی بر تجربه، سابقه تشکلی، کار گروهی و نگاه ملی است می تواند زمینه را برای اصلاح اقتصادی کشور فراهم کند.»

اخبار مرتبط:

وضعیت زرد برای مواد اولیه
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید