تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال ۱۳۹۷

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال ۱۳۹۷ 700 260 poweruser

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال ۱۳۹۷

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، پس از چهار سال متوالی رشد مثبت، در سال ۱۳۹۷، با رشد منفی ۴٫۹ درصدی همراه بوده است. سهم بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» از رشد اقتصادی حدود منفی ۵ درصدی سال ۱۳۹۷، منفی ۳٫۱ واحد درصد و سهم دو بخش «صنعت» و «ساختمان» نیز به ترتیب منفی ۰٫۸ واحد درصد و منفی ۰٫۱ واحد درصد بوده است. از منظر هزینه‏ ها، عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷، افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات (کاهش ۱۳٫۵ درصدی) در این سال بوده؛ به طوری که محاسبات نشان می‏ دهد حدود منفی ۴٫۱ واحد درصد از رشد اقتصادی منفی ۴٫۹ درصدی سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش ارزش صادرات است.

در سال ۱۳۹۷ نیز رشد سرمایه‏ گذاری کشور منفی ۵٫۶ درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال ۱۳۹۷، رشد سرمایه‏ گذاری در زمینه ماشین ‏آلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی ۲٫۷ درصد، منفی ۸٫۹ درصد و منفی ۱۷٫۳ درصد گزارش شده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایه‏ گذاری مولد در بخش تولید است. رشد واقعی مصرف بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۲٫۲ درصد اعلام شده است. رشد مزبور طی سه فصل انتهایی سال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی ۰٫۷ درصد، منفی ۶٫۵ درصد و منفی ۵٫۳ درصد بوده است.

رونق بخشنامه ؛ تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روز و نیم رسید
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید