نقدینگی، هزار و 882 هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی ، هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی ، هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان شد 700 260

کدام عوامل افزایش نقدینگی را رقم زدند؟

نقدینگی ، هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان شد

بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

براساس آمار‌های برگزیده بانک مرکزی حجم نقدینگی ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۱ درصد بوده است. به این ترتیب سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته یک واحد درصد افزایش داشت.

طبق گزارش های مختلف، از نظر حجمی در سال ۹۷، نقدینگی موجود در سطح اقتصاد به میزان ۳۵۲٫۹ هزار میلیارد تومان حجیم‌تر شد؛ به عبارتی هر روز ۹۶۶ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد. این در حالی بود که اقتصاد ایران از نظر حجم، در سال گذشته منقبض‌ شد. سال گذشته، به‌طور میانگین هر ماه ۱٫۶ درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در ۳ ماه پایانی سال رخ داده است. در این ۳ ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۶٫۷ درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در زمستان ۹۶ معادل ۵٫۸ درصد بود.

در پی اعلام رشد نقدینگی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جزای نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد: بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است و ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.

او با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

نقدینگی ، هزار و 882 هزار میلیارد تومان شدمدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است.

گسترش فعالیت های آموزشی انجمن، رویکرد و اهداف مشترک انجمن با سازمان غذا و دارو
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید