گزارش بخش خارجی اقتصادهای جهان

گزارش بخش خارجی اقتصاد های جهان

گزارش بخش خارجی اقتصاد های جهان 700 260

گزارش بخش خارجی اقتصاد های جهان

روند تغییرات تراز حساب جاری همواره به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ی مورد بررسی و پایش چه توسط خود کشورها و چه توسط مراجع بین ‏المللی قرار داشته است.

اقتصاد ها بنا به مرحله توسعه و ساختار اقتصاد ی خود ممکن است طی بازه‏ های زمانی گوناگون از مازاد یا کسری تراز حساب جاری برخوردار باشند.

طبق گزارش اخیر صندوق بین‏ المللی پول، در سال ۲۰۱۸، کشور آلمان با مازاد تراز حساب جاری معادل ۲۹۱ میلیارد دلار و امریکا با کسری تراز حساب جاری برابر با ۴۷۸ میلیارد دلار رتبه‏ های اول را در میان اقتصاد های جهان از منظر مازاد یا کسری تراز حساب جاری دارا هستند.

در این گزارش ضمن ارائه آماری از آخرین داده‏ های مربوط به ۳۰ اقتصاد جهان منتخب به همراه وضعیت تراز حساب جاری ایران، خلاصه توصیه‏ های سیاستی صندوق بین‏ المللی پول برای بهبود تراز حساب جاری کشورها، ارائه شده است.

مطالعه این گزارش، به طور متوسط ۱۶٫۱ دقیقه زمان می برد

گزارش بخش خارجی اقتصاد های جهان

دریافت فایل کامل گزارش

 

کارت بازرگانی ؛ مکان‌یابی تجار جدید
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید