آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸ 700 260 poweruser

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست 1398

مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست ۱۳۹۸

 • تجارت ایران و اروپا طی ۵ ماهه نخست ۲۰۱۹
 • وضعیت صادرات و واردات
 • تناقضات و ابهامات آماری

مروری بر وضعیت انتشار آمار تجاری در بهار ۱۳۹۸

 • وضعیت صادرات و واردات
 • تجارت با اتحادیه اروپا
 • تجارت با ترکیه
 • تناقضات و ابهامات آماری

آمارهای تحلیل مقدماتی گمرک ایران پیش از اردیبهشت ۱۳۹۸ شامل:

 • براساس ۱۰۰ کشور طرف مبادله
 • بر اساس اقلام عمده کالایی
 • بر اساس جزئیات کالایی ردیف تعرفه های هشت رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تجاری
 • بر اساس جزئیات کالایی مشتمل بر همه ردیف تعرفه های هشت رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تجاری
 • بر اساس آمار صادرات و واردات
 • بر اساس آمار ماهیانه صادرات و واردات
 • خودرو و قطعات
 • خودرو و قطعات (دستگاه – وزن – ارزش)
 • صادرات و واردات ۲۰ قلم عمده صادرات و واردات در همان روز
 • ۲۰ مبدا عمده وارداتی یا مقصد عمده صادراتی در همان روز
 • ۲۰ گمرک عمده کشور بر حسب صاردات و واردات در همان روز
 • از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ، روند گذشته انتشار آمارها متوقف شده و تنها دسترسی به آمارهای روزانه گمرک سه ردیف انتهایی موارد فوق وجود دارد!

 

آمارهای صادرات و واردات طی سه ماهه نخست 1398

توسعه تجارت الکترونیکی ، کروکی خروج از فساد اقتصادی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

  برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید