تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها 700 260

در شرایط تحریم، بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است

تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها

انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی، از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی

رضا رحمانی، وزیر صنعت در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط تحریمی جدید بخش خصوصی باید پرچم‌دار عبور از این شرایط و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت باشد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران بیان کرد: اگر اتاق و بخش خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند و با مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط توان بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است.

او فعال شدن انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی را از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت بخش خصوصی باید تسهیل ایجاد شود و در این راستا باید نقش و جایگاه اتاق در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری امور بیشتر شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه به بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: یک الزام و ضرورت است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

او همچنین تأکید کرد که آمادگی تفویض اختیارات به انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی هم در تصمیم‌گیری و هم اجرا را داریم.

گفتنی است که در این جلسه آیین نامه اجرایی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و موارد اصلاحی مورد موافقت اعضای حاضر واقع شد.

 

انتظارات ایران در اینستکس باید برآورده شود
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید